تست هوش تصویری یافتن 5 اختلاف در دو عکس به همراه پاسخ

تست هوش تصویری,تست هوش تصویری با جواب,تست هوش تصویری سخت با جواب

تست هوش تصویری

در عکس بالا 5 اختلاف وجود دارد. با دقت مشاهده کنید و 5 اختلاف را بیابید. اگر نتوانستید اختلاف بین دو تصویر را پیدا کنید به پایین همین صفحه مراجعه نمایید و جواب تست هوش را مشاهده کنید.

تست هوش تصویری یافتن 5 اختلاف در دو عکس به همراه پاسخ تست

برای مشاهده پاسخ تست نقطه ها را دنبال کنید.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

اختلاف عکس با خط قرمز مشخص شده اند.

تست هوش تصویری,تست هوش تصویری با جواب,تست هوش تصویری سخت با جواب

تست هوش تصویری یافتن 5 اختلاف در دو عکس به همراه پاسخ تست

تست هوش تصویری یافتن 5 اختلاف در دو عکس به همراه پاسخ

نویسنده : محمد موسوی ، تاریخ : بیست و دوم دی 1395 ، ساعت : 10:01