تست هوش تصویری پیدا کردن 7 اختلاف

تست هوش تصویری,تست هوش تصویری با جواب,تست هوش تصویری سخت با جواب

تست هوش تصویری

در دو عکس بالا 7 اختلاف وجود دارد. با دقت مشاهده کنید و 7 اختلاف را پیدا کنید. اگر نتوانستید هفت اختلاف بین دو تصویر را پیدا کنید به پایین همین صفحه مراجعه نمایید و جواب تست هوش را مشاهده کنید.

تست هوش تصویری پیدا کردن 7 اختلاف در دو عکس به همراه جواب

برای دیدن جواب تست به پایین مراجعه کنید.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

اختلافات با دایره قرمز مشخص شده اند.

تست هوش تصویری,تست هوش تصویری با جواب,تست هوش تصویری سخت با جواب

تست هوش تصویری پیدا کردن 7 اختلاف در دو عکس به همراه جواب

تست هوش تصویری پیدا کردن 7 اختلاف


نویسنده : محمد موسوی ، تاریخ : بیست و دوم دی 1395 ، ساعت : 09:56